และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ประเทศญี่ปุ่น

หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น: รายชื่อหนังสือพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่นที่มีนัยสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงสังคมญี่ปุ่น หนังสือพิมพ์ครอบคลุมหัวข้อเช่นการเมืองเศรษฐกิจและข่าวการอภิปรายทั่วไปในญี่ปุ่นและต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ทุกคนมีอิสระที่จะอ่านบนอินเทอร์เน็ต คุณทราบหรือไม่ว่า 3 หนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการตีพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่น?