และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ประเทศภูฏาน

หนังสือพิมพ์จากภูฏาน: การเลือกของหนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่สุดจากภูฏาน หนังสือพิมพ์ในภูฏานเป็นภาษาอังกฤษ แต่คู่ของพวกเขายังอยู่ใน \"ซองคา\" หนังสือพิมพ์ทั้งหมดในรายการจะถูกเลือกสำหรับโฟกัสของพวกเขาในข่าว, การเมือง, การอภิปรายและการพัฒนาสังคมในภูฏานและต่างประเทศ ที่นี่เป็นแหล่งข่าวที่สำคัญที่สุดในภูฏานคือ: