และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ประเทศอิหร่าน

หนังสือพิมพ์อิหร่าน นี่คือรายการของฉันอย่างไม่เป็นทางการของหนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่สุดจากอิหร่าน หนังสือพิมพ์อิหร่านมีการเผยแพร่หลักในเปอร์เซีย แต่ยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ เราได้เลือกหนังสือพิมพ์เหล่านี้เป็นส่วนใหญ่อย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการรายงานข่าวของข่าวประจำวันเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีมุมมองและต่างประเทศอิหร่าน หนังสือพิมพ์อิหร่านมีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์: