และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ประเทศเยอรมัน

หนังสือพิมพ์จากประเทศเยอรมนี: รายการนี้ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่สุดในประเทศเยอรมนีที่เขียนเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการอภิปรายด้วยแนวโน้มเยอรมันและต่างประเทศ หนังสือพิมพ์เยอรมันอยู่ในรายชื่อที่มีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์ ส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นเพียงคนเดียวในเยอรมัน แต่บางคนมีรุ่นภาษาอังกฤษ นี่คือการเลือกของเราของหนังสือพิมพ์เยอรมันที่สำคัญที่สุด: