และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ปานามา

ข่าวจากปานามา นี่คือรายการหนังสือพิมพ์ออนไลน์จากปานามาซึ่งมีอิสระที่จะอ่าน เราได้เลือกหนังสือพิมพ์เพราะของความคุ้มครองที่เป็นมืออาชีพของพวกเขาในหัวข้อเช่นเศรษฐกิจสถานการณ์ทางการเมืองและข่าวทั่วไปในปานามาและต่างประเทศ ผมเชื่อว่ารายการนี้จะให้นักข่าวนักวิจัยและผู้สนใจอื่น ๆ ภาพรวมของวิธีการที่สื่อนำเสนอในปานามาข่าวในปัจจุบัน