และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ปาปัวนิวกินี

ข่าวจากปาปัวนิวกินี สามหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ในชีวิตประจำวันในปาปัวนิวกินีที่นี่มีการเชื่อมโยงกับรุ่นออนไลน์ของพวกเขา หนังสือพิมพ์จากปาปัวนิวกินีมีอิสระในการอ่านออนไลน์: