และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ปารากวัย

หนังสือพิมพ์จากปารากวัย นี่คือบทสรุปของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดจากปารากวัย ผมได้รวบรวมเลือกนี้เพื่อที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญคอลัมและผู้เข้าชมร่างคร่าวๆของเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศ หนังสือพิมพ์จะเลือกเพราะความคุ้มครองบรรณาธิการของพวกเขาในประเด็นที่รัฐบาลเศรษฐกิจเงินและเรื่องระหว่างประเทศ เอกสารทุกวันจากปารากวัยจะอ่านฟรีบนเว็บ