และข่าว จากหนังสือพิมพ์ พม่า (พม่า)

หนังสือพิมพ์จากประเทศพม่าเป็นที่รู้จักกันในประเทศพม่า พบว่าที่นี่รายชื่อของหนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่สุดจากพม่า หนังสือพิมพ์เหล่านี้เป็นที่แพร่หลายมากที่สุดในประเทศพม่าและพวกเขาจะอัพเดททุกวัน หนังสือพิมพ์พม่าได้รับเลือกสำหรับการรายงานข่าวของพวกเขาจากข่าวประจำวัน, การเมือง, เศรษฐกิจ, การเงินและกิจการระหว่างประเทศ: