และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ฟิจิ

ข่าวจากฟิจิ นี่คือรายการที่สำคัญจากหนังสือพิมพ์ฟิจิเป็น หนังสือพิมพ์เลือกที่จะให้ภาพรวมของเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศฟิจิและวิธีการที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเขียนเกี่ยวกับหัวข้อต่างประเทศ หนังสือพิมพ์มีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์