และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ฟินแลนด์

หนังสือพิมพ์จากฟินแลนด์: นี่คือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดจากฟินแลนด์ รายการประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับข่าวในปัจจุบันเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีมุมมองระดับชาติและนานาชาติ หนังสือพิมพ์ในรายการมีอิสระในการอ่านออนไลน์