และข่าว จากหนังสือพิมพ์ มองโกเลีย

หนังสือพิมพ์มองโกเลีย นี่คือการเลือกของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่สำคัญที่สุดจากมองโกเลียคือ หนังสือพิมพ์มองโกเลียได้รับการแต่งตั้งเพราะของความคุ้มครองชีวิตประจำวันของการอภิปรายทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศมองโกเลียและต่างประเทศ การเลือกของหนังสือพิมพ์นี้จะให้ภาพรวมของการปรับปรุงสถานการณ์ของเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศมองโกเลียจากแหล่งที่เชื่อถือได้มากที่สุด หนังสือพิมพ์ที่มีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์: