และข่าว จากหนังสือพิมพ์ มาซิโดเนีย

หนังสือพิมพ์ออนไลน์จากมาซิโดเนีย นี่คือตัวเลือกของฉันส่วนบุคคลที่ดีที่สุดแหล่งข่าวจากประเทศมาซิโดเนีย หนังสือพิมพ์ในรายการที่จะทำให้คุณภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบันเท่าที่เห็นจากมุมมองของมาซิโดเนีย หนังสือพิมพ์มาซิโดเนียได้รับการคัดเลือกเพราะขนาดของความสำคัญและความคุ้มครองของประเด็นที่สำคัญเช่นการเมืองสังคมและกิจการระหว่างประเทศ