และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ยิบริบตาร์

หนังสือพิมพ์จากยิบรอลตา นี่คือรายการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดและแหล่งข่าวอื่น ๆ จากยิบรอลตาคือ หนังสือพิมพ์ฉบับแรกในยิบรอลตาในการเผยแพร่ฉบับออนไลน์คือ \"พาโนรามา\" หนังสือพิมพ์ได้รับออนไลน์ตั้งแต่ปี 1997 หนังสือพิมพ์ทั้งหมดในรายการที่มีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์: