และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ลัตเวีย

ค้นหาหนังสือพิมพ์ในลัตเวีย นี่คือรายการของหนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่สุดและน่าเชื่อถือจากลัตเวียในภูมิภาคบอลติก หนังสือพิมพ์และแหล่งข่าวออนไลน์จะถูกเลือกสำหรับความคุ้มครองบรรณาธิการของพวกเขาในหัวข้อต่างๆเช่นการเมืองเศรษฐกิจสังคมและเรื่องระหว่างประเทศ หนังสือพิมพ์จากลัตเวียมีอิสระในการเข้าถึง