และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ลิเบีย

หนังสือพิมพ์จากลิเบีย นี่คือรายการที่สำคัญที่สุดแหล่งข่าวลิเบีย พวกเขาจะถูกเลือกสำหรับความคุ้มครองที่ดีของพวกเขาจากการเมืองเศรษฐกิจและข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์จากลิเบียในรายการที่มีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์ สื่อสารมวลชนหนังสือพิมพ์ในลิเบียเป็นอิสระและมีประวัติศาสตร์ที่จะกลับไปที่หนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี 1827 หนังสือพิมพ์ทั้งหมดในรายการที่มีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์: