และข่าว จากหนังสือพิมพ์ สโลวีเนีย

ที่นี่คุณจะได้พบกับตัวเลือกของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดจากสโลวีเนีย หนังสือพิมพ์สโลวีเนียได้รับการคัดเลือกเพราะมาตรฐานด้านบรรณาธิการของพวกเขาสูง พวกเขาทั้งหมดเขียนเกี่ยวกับการเมือง, ข่าวทั่วไป, สังคมและกิจการชาติเช่นเดียวกับหัวข้อต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ในรายการด้านล่างนี้มีทั้งหมดอิสระในการเข้าถึงและอ่าน