และข่าว จากหนังสือพิมพ์ หมู่เกาะแฟโร

หนังสือพิมพ์แฟโร นี่คือหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดแหล่งข่าวออนไลน์จากหมู่เกาะแฟโร มีประมาณ 50,000 ที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะแฟโร แต่อย่างไรก็ตามคนที่อาศัยอยู่ไม่กี่คนที่มีจำนวนของหนังสือพิมพ์ออนไลน์อิสระ นี่คือที่ดีที่สุดของพวกเขาพวกเขามีอิสระที่จะอ่านบนอินเทอร์เน็ต