และข่าว จากหนังสือพิมพ์ อัฟกานิสถาน

รายชื่อหนังสือพิมพ์ที่สำคัญและมีอิทธิพลจากอัฟกานิสถานกับข่าวล่าสุดการอภิปรายและข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเรื่องสังคม หนังสือพิมพ์อัฟกันที่นี่มีอิสระในการเข้าถึง