และข่าว จากหนังสือพิมพ์ อารูบา

ข่าวจากอารูบา: นี่คือรายการของหนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่สุดในอารูบาเป็น หนังสือพิมพ์รายวันมีอิสระในการใช้และพวกเขามีการเข้าถึงข่าวในปัจจุบันเกี่ยวกับกิจการในและต่างประเทศ