และข่าว จากหนังสือพิมพ์ อาร์เมเนีย

รายชื่อหนังสือพิมพ์อาร์เมเนียที่สำคัญและแหล่งข่าว หนังสือพิมพ์อาร์เมเนียทั้งหมดในรายการมีอิสระในการเยี่ยมชม หนังสือพิมพ์จะถูกเลือกขึ้นอยู่กับการรายงานข่าวของการเมืองการอภิปรายและข่าวทั่วไปประเทศและต่างประเทศ