และข่าว จากหนังสือพิมพ์ อินโดนีเซีย

หนังสือพิมพ์อินโดนีเซีย รายชื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญจากประเทศอินโดนีเซียที่ครอบคลุมเศรษฐกิจการเมืองสังคมและข่าวทั่วไป นี่คือการเลือกของเราของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่สำคัญที่สุดจากประเทศอินโดนีเซียที่มีการเข้าถึงฟรี: