และข่าว จากหนังสือพิมพ์ อุรุกวัย

รายชื่อหนังสือพิมพ์จากอุรุกวัย นี่คือการเลือกของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่สำคัญที่สุดคือรูปแบบที่อุรุกวัยในทวีปอเมริกาใต้ สื่อของอุรุกวัยมีเสรีภาพในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 1967 และโดยทั่วไปรัฐบาลเคารพสิทธิเหล่านี้ เสรีภาพสื่อมวลชนในอุรุกวัยเป็นหนึ่งในที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป รายชื่อของหนังสือพิมพ์จากอุรุกวัยนี้ประกอบด้วยแหล่งข่าวอัพเดททุกวันที่เขียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองเช่นเดียวกับเรื่องระหว่างประเทศ หนังสือพิมพ์ที่มีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์: