และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ฮังการี

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ฮังการี: ที่นี่หนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่สุดคือจากฮังการีที่เขียนเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการอภิปรายด้วยแนวโน้มฮังการีและต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ฮังการีอยู่ในรายชื่อที่มีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์ ส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นเพียงคนเดียวในฮังการี แต่บางคนมีรุ่นต่างประเทศ นี่คือการเลือกของเราของหนังสือพิมพ์ฮังการีที่สำคัญที่สุด: