และข่าว จากหนังสือพิมพ์ เคปเวิร์ด

ข่าวจากเคปเวิร์ด เคปเวิร์ดมีเพียงครึ่งล้านคนที่อาศัยอยู่และน้อยมากที่แหล่งข่าว นี่คือการเลือกของเราของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่สำคัญที่สุดจากเคปเวิร์ด: