และข่าว จากหนังสือพิมพ์ เติร์กเมนิสถาน

รายชื่อหนังสือพิมพ์จากเติร์กเมนิสถาน นี่คือหนังสือพิมพ์ออนไลน์หลักจากเติร์กเมนิสถานเป็น แหล่งข่าวที่จะถูกเลือกสำหรับความน่าเชื่อถือและครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นเศรษฐศาสตร์, การเงิน, สังคมและกรณีระหว่างประเทศ หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีอิสระในการอ่านบนอินเทอร์เน็ต