และข่าว จากหนังสือพิมพ์ เบนิน

หนังสือพิมพ์จากเบนิน: นี่คือรายการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในประเทศเบนินเป็น ภาษาราชการเป็นภาษาฝรั่งเศสและหนังสือพิมพ์ทั้งหมดที่มีการเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส สื่อสารมวลชนหนังสือพิมพ์อิสระค่อนข้างใหม่ในประเทศเบนิน ในปี 2002 ประเทศเบนินมีเพียงหนึ่งหนังสือพิมพ์รายวัน: \"ลาเนชั่น\" (เดิมชื่อ \"Ehuzu\") ที่มีการไหลเวียนของชีวิตประจำวันของประมาณ 12,000 วันนี้มีประมาณ 50 หนังสือพิมพ์และวารสารอื่น ๆ ในประเทศเบนิน ที่นี่เป็นแหล่งข่าวที่สำคัญที่สุดจากประเทศเบนินมีดังนี้: