และข่าว จากหนังสือพิมพ์ เบอร์มิวดา

ข่าวจากเบอร์มิวดา เบอร์มิวดาเป็นเกาะขนาดเล็กมากที่มีเพียงประมาณ 50.000 คนที่อาศัยอยู่ เบอร์มิวดามีสองหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ต่างประเทศบางส่วนจะเขียนเกี่ยวกับหมู่เกาะ นี่คือการเลือกของเราของแหล่งข่าวที่สำคัญที่สุดสำหรับเบอร์มิวดา: