และข่าว จากหนังสือพิมพ์ เปรู

ข่าวจากเปรู? นี่คือรายการของฉันของหนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่สุดจากเปรู หนังสือพิมพ์จะถูกเลือกเพราะของความคุ้มครองที่เป็นมืออาชีพของพวกเขาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศเปรู, ข่าวทั่วไป, การเงินและสังคม หนังสือพิมพ์ออนไลน์เปรูมีอิสระที่จะอ่าน