และข่าว จากหนังสือพิมพ์ เปอร์โตริโก

หนังสือพิมพ์จากเปอร์โตริโก นี่คือรายการของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่สำคัญที่สุดจากเปอร์โตริโก ฉันได้รวบรวมรายชื่อนี้เพื่อที่จะให้นักวิจัยนักข่าวและนักท่องเที่ยวภาพรวมคร่าวๆของเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศ หนังสือพิมพ์จะได้รับเลือกเพราะความคุ้มครองบรรณาธิการของพวกเขาในหัวข้อต่างๆเช่นการเมืองเศรษฐกิจ, การเงินและเรื่องระหว่างประเทศ หนังสือพิมพ์จาก Puerto Rico มีอิสระในการเข้าถึงและอ่านออนไลน์