และข่าว จากหนังสือพิมพ์ เลโซโท

จากหนังสือพิมพ์เลโซโท รายการนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักข่าวนักเดินทางและนักวิจัยภาพรวมของการอภิปรายสาธารณะในเลโซโท หนังสือพิมพ์จากประเทศเลโซโทได้รับการแต่งตั้งเพราะโฟกัสบรรณาธิการของพวกเขาในหัวข้อต่างๆเช่นการเมืองเศรษฐกิจ, การเงิน, สังคมและกิจการระหว่างประเทศ ใช้ลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเรียกดูหลักหนังสือพิมพ์เลโซโทและแหล่งข่าว