และข่าว จากหนังสือพิมพ์ เอธิโอเปีย

หนังสือพิมพ์เอธิโอเปีย รายชื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่สำคัญที่สุดในประเทศเอธิโอเปียให้ความสำคัญกับข่าวทั่วไป, การเงิน, การเมืองเศรษฐกิจสังคมและกิจการระหว่างประเทศเห็นได้จากมุมมองของเอธิโอเปีย หนังสือพิมพ์จากเอธิโอเปียมีอิสระในการอ่านออนไลน์: