และข่าว จากหนังสือพิมพ์ เอลซัลวาดอร์

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอลซัลวาดอร์ พบว่าที่นี่รายการหนังสือพิมพ์ออนไลน์อย่างมีนัยสำคัญมากที่สุดจากเอลซัลวาดอร์ หนังสือพิมพ์ทุกคนมีอิสระที่จะอ่านออนไลน์และพวกเขาจะได้รับเลือกสำหรับการรายงานข่าวของพวกเขาในหัวข้อต่างๆเช่นการเมือง, การเงิน, เศรษฐกิจสังคมและข่าวประจำวัน หารายชื่อของหนังสือพิมพ์ในเอลซัลวาดอร์ที่นี่: