และข่าว จากหนังสือพิมพ์ เฮติ

หนังสือพิมพ์จากเฮติ: การเลือกของฉันอย่างไม่เป็นทางการของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่สำคัญที่สุดจากเฮติ หนังสือพิมพ์จะถูกเลือกสำหรับรายงานข่าวของเศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศเฮติ หนังสือพิมพ์ทั้งหมดที่เลือกเฮติในรายการสามารถอ่านออนไลน์ฟรี