และข่าว จากหนังสือพิมพ์ แกมเบีย

รายชื่อหนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่สุดจากแกมเบีย นี่คือการเลือกของหนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่สุดที่ตีพิมพ์ในแกมเบียคือ เราได้เลือกหนังสือพิมพ์ออนไลน์เหล่านี้เพราะให้ภาพรวมที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันข่าวประจำวัน, การเมือง, เศรษฐกิจในแกมเบีย แหล่งที่มาของข่าวที่มีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์