และข่าว จากหนังสือพิมพ์ แอลจีเรีย

หนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียที่เขียนเกี่ยวกับการอภิปรายทางการเมืองและสังคม หนังสือพิมพ์แอลจีเรียทั้งหมดในรายการมีอิสระที่จะอ่าน