และข่าว จากหนังสือพิมพ์ แอลเบเนีย

หนังสือพิมพ์แอลเบเนีย: ที่นี่คือรายการของหนังสือพิมพ์แอลเบเนียหลัก หนังสือพิมพ์ทุกคนมีอิสระและพวกเขามีการเข้าถึงข่าวในปัจจุบันในกิจการในและต่างประเทศจากมุมมองของแอลเบเนีย