และข่าว จากหนังสือพิมพ์ โบลิเวีย

หนังสือพิมพ์จากโบลิเวีย: รายการนี้ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่สุดในโบลิเวียที่เขียนเกี่ยวกับสังคมการเมืองและการอภิปรายที่มีมุมมองระดับชาติและนานาชาติ หนังสือพิมพ์ทั้งหมดที่มีอิสระในการเข้าถึงออนไลน์ โบลิเวียมีแปดหนังสือพิมพ์แห่งชาติและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจำนวนมาก โบลิเวียมีประเพณีของสื่อสารมวลชนหนังสือพิมพ์อิสระ นี่คือการเลือกของเราของหนังสือพิมพ์โบลิเวียที่สำคัญที่สุด: