และข่าว จากหนังสือพิมพ์ โรมาเนีย

หนังสือพิมพ์โรมาเนีย นี่คือรายการอ่านมากที่สุดหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในโรมาเนียเป็น รายการจะประกอบด้วยอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งเน้นในข่าวหนังสือพิมพ์ปรับปรุงเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจและข่าวทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ในโรมาเนียและต่างประเทศ หนังสือพิมพ์มีอิสระในการอ่านออนไลน์