และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ไนเจอร์

หนังสือพิมพ์จากประเทศไนเจอร์ ไนเจอร์เป็นหนึ่งในห้าประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก แต่ประเทศที่มีอุตสาหกรรมหนังสือพิมพ์ที่มีชีวิตชีวาและกดค่อนข้างอิสระและฟรี นี่คือรายการของฉันของหนังสือพิมพ์ที่สำคัญที่สุดในประเทศไนเจอร์คือ หนังสือพิมพ์จากประเทศไนเจอร์สามารถใช้ค่าใช้จ่ายและมีการปรับปรุงเป็นประจำทุกวัน