และข่าว จากหนังสือพิมพ์ ไอซ์แลนด์

หนังสือพิมพ์ไอซ์แลนด์ นี่คือรายการของหนังสือพิมพ์อ่านมากที่สุดและมีความสำคัญจากไอซ์แลนด์เป็น ฉันได้เลือกรายการเนื่องจากการรายงานข่าวหนังสือพิมพ์ของการเมืองเศรษฐกิจการเงินสังคมและกิจการระหว่างประเทศจากมุมมองของไอซ์แลนด์ หนังสือพิมพ์มีอิสระในการเข้าถึงและอ่านออนไลน์