Mga pahayagan at mga balita mula sa Bahrain

Bahrain pahayagan: Narito ang isang listahan ng mga pahayagan mula sa Bahrain. Lahat ng mga pahayagan sa listahan ay pinili para sa kanilang pokus sa balita, pulitika, debate at panlipunang pag-unlad pambansa at pandaigdigan. Ang unang pahayagan sa Bahrai