Mga pahayagan at mga balita mula sa El Salvador

Ang pinakamalaking online na mga pahayagan sa El Salvador. Maghanap dito ang isang listahan ng mga pinaka-makabuluhang mga pahayagan sa online mula sa El Salvador. Lahat ng mga pahayagan ay libre upang basahin ang mga online at ang mga ito ay pinili para