Mga pahayagan at mga balita mula sa Faeroe Islands

Faroese pahayagan. Narito ang isa sa pinakamalaking online na mapagkukunan ng balita mula sa Faroe Islands. Mayroong tungkol sa 50,000 mga residente sa Faroe Islands, pero sa kabila ng ilang mga naninirahan, mayroong isang bilang ng mga independiyenteng m