Mga pahayagan at mga balita mula sa Ghana

Online na pahayagan mula sa Ghana. Narito ang isang seleksyon ng mga pinaka-makabuluhang mga pahayagan sa online mula sa Ghana. Ang mga ito ay pinili dahil sa kanilang pang araw-araw na saklaw ng pulitika, debate at ekonomiya sa Ghana at sa ibang bansa. I