Mga pahayagan at mga balita mula sa Grenada

Pahayagan sa Grenada. Kalayaan sa pamamahayag ay garantisadong sa pamamagitan ng batas sa Grenada, at ang lingguhang pahayagan ay gumagamit ng kalayaan na ito nang hayagan. Walang araw-araw na naka-print na mga pahayagan sa Grenada, ngunit ang mga sumusun