Mga pahayagan at mga balita mula sa Mongolia

Mongolian pahayagan. Narito ang isang seleksyon ng mga pinaka-makabuluhang mga pahayagan sa online mula sa Mongolia. Ang Mongolian pahayagan ay pinili dahil sa kanilang pang araw-araw na saklaw ng pulitika, debate at ekonomiya sa Mongolia at sa ibang bans