Mga pahayagan at mga balita mula sa Vatican City

Pahayagan mula Vatican. Sa kabila ng laki ng Vatican, mayroong isang bilang ng mga mapagkukunan ng balita mula sa mga maliliit na bansa sa Roma. Maghatid ng mga ito ang mga katoliko pampublikong mundo malawak na sa mga balita tungkol sa kasalukuyang mga p