Mga pahayagan at mga balita mula sa Western Sahara

Pahayagan mula sa Western Sahara. Western Sahara ay kabilang sa mga pinaka mahihirap na bansa sa buong mundo. Walang regular na pahayagan ay nai-publish sa Western Sahara, ngunit ang ilang mga internasyonal na organisasyon ay sumasaklaw sa mga sitwasyon s