Báo và tin tức từ Bermuda

Tin tức từ Bermuda. Bermuda là một đảo rất nhỏ, chỉ khoảng 50.000 cư dân. Bermuda có hai tờ báo hàng ngày và một số phương tiện truyền thông nước ngoài đang viết về quần đảo. Đây là lựa chọn của chúng ta về các nguồn tin tức quan trọng nhất đối với Bermud