Báo và tin tức từ Cape Verde

Tin tức từ Cape Verde. Cape Verde chỉ có nửa triệu dân và một vài nguồn tin tức. Đây là lựa chọn của chúng tôi trong những tờ báo trực tuyến quan trọng nhất từ Cape Verde: